WELKOM BIJ KWB MEERHOUT-BERG!                    
 
Bedankt dat je lid wordt van KWB Meerhout Berg! Je lidmaatschap geeft je toegang tot alle activiteiten van onze afdeling en die van andere KWB-afdelingen en dat steeds aan het verminderde ledentarief. Verder kan je via KWB deelnemen aan voordelige samenaankoopacties.

Je lidmaatschap geeft je tevens recht op een kortingbon van € 3 die je kan besteden op een activiteit naar keuze in het lopende werkjaar. Je wijkmeester zal je deze bon, samen met je lidkaart, zo snel mogelijk bezorgen.

Maandelijks ontvang je van je wijkmeester het maandblad "Raak” en informatie over de komende activiteiten. Als je een e-mailadres hebt, houden we je van tijd tot tijd ook via die weg op de hoogte. Neem ook eens een kijkje op onze website: www.kwbmeerhoutberg.be.
 
Het lidgeld bedraagt € 30 als je inschrijft voor de periode van september tot en met augustus. De verminderde bijdrage voor minderbedeelden bedraagt € 20.

Het lidgeld kan betaald worden op de onderstaande rekeningnummer:
IBAN BE76-7875-5039-1295
BIC GK CC BE BB
op naam van:
KWB Meerhout-Berg
met vermelding: lidgeld + het werkjaar

Heb je nog vragen?
Je kan altijd mailen naar kwbmeerhoutberg@gmail.com
 
Dit zijn de contactgegevens van de mensen van het dagelijks bestuur van KWB Meerhout-Berg:
Luc Smeyers (0499/72.75.12)
Herman Beerten (0475/82.01.28)
Martin Lodewijckx (0497/81.23.34)
Wim Vanreusel (0497/37.11.87)
Sjourel Jans (0497/41.82.69)
Sonja Van Baelen (sonjago4it@hotmail.com)

 
En er is het centrale e-mailadres: kwbmeerhoutberg@gmail.com