AANMELDEN NIEUW LID
PERSOONSGEGEVENS

NAAM

VOORNAAM

STRAAT

NUMMER + BUS

GEMEENTE

GEBOORTEDATUM

VISSER
JA      NEE


GEZIN

PARTNER

    NAAM + VOORNAAM

    GEBOORTEDATUM

KINDEREN

* VOORNAAM

   GEBOORTEDATUM

* VOORNAAM

   GEBOORTEDATUM

* VOORNAAM

   GEBOORTEDATUM

* VOORNAAM

  GEBOORTEDATUMCONTACTGEGEVENS

TELEFOON

GSM

E-MAILADRESVRAGEN/OPMERKINGEN